ANNE-MARIE BERNHARDT
 

Utgångspunkten i mitt arbete är alltid mina teckninger/målninger/collager. Jag väljer element ur bilderna som jag översätter till tredimensionell form. Det är fabulerande former med humor, skönhet och ibland lite obsenitet. Jag sträver mot att hitta balanspunkten mellan det strama och det amorfa som gör att det uppstår en intressant spänning i uttrycket.
Jag använder olika material, ädla som oädla: silver, guld, koppar, plast, MDFboard, emalj, grafit, lackfärg, odlade pärlor, onyx, korall... Jag jobbar gärna med överraskande formmöten och kontrasterande material och har även, sedan jag nyligen blev besatt av olika emaljeringstekniker, börjat jobba mer dekorativt med ytan.


CV